De onderneemster achter politicus Jeannette Rikkink

Hebben we te maken met een onderneemster in hart en nieren of een politicus, of wellicht beide. Ik hoop vandaag antwoord te krijgen op die vraag, want ik ben te gast in de Schoonheidssalon van Jeannette in het pittoreske Denekamp. Het ondernemerschap is Jeannette met de paplepel ingegoten want ze komt uit een echt ondernemersgezin. Haar vader had op de plaats waar nu de schoonheidssalon annex winkel is gevestigd een kruidenier- en bakkerswinkel ‘Kokenbakker’. De opa van Jeannette is er ooit begonnen met een dorpsboerderij en een bakkerij.

Jeannette haar carrière is gestart bij Van Gend & Loos op de afdeling Logistiek. Op 18-jarige leeftijd start Jeannette met de avondschool in Hengelo om zich te bekwamen als Schoonheidsspecialiste. Toen vader Knippers met pensioen ging, zag Jeannette haar kans schoon een eigen Schoonheidssalon te openen. Jeannette mag zich rijk rekenen met een trouwe klantenkring. Mede daardoor heeft haar zaak al een aantal crisissen overleefd. Het persoonlijke contact met de klanten en de adviesfunctie die ze heeft, daar geniet Jeannette van.

Als tiener komt Jeannette voor het eerst in aanraking met de politiek en in 1986 wordt ze gekozen als raadslid voor Democratisch Denekamp. Na vier jaar raadslid, vier jaar fractievoorzitter en vier jaar wethouder te zijn geweest stapt Jeannette, met de gemeentelijke herindeling inzicht, in 1998 over naar de VVD. Vervolgens is ze voor de VVD in de Gemeente Dinkelland commissielid, raadslid en fractievoorzitter. Na 12 jaar heeft ze plaatsgemaakt voor de jongere garde binnen de VVD-fractie van Dinkelland. Vervolgens heeft ze zich in 2011, op aanraden van de toenmalige burgemeester Cazemier, kandidaat gesteld voor de VVD in Provinciale Staten en maakt ze nu voor de tweede periode deel uit van de VVD-Statenfractie Overijssel.  

In de politiek voelt Jeannette zich als een vis in het water! Verbindingen aangaan met mensen, bruggen slaan dat is haar op ’t lijf geschreven! Jeannette is trots op de Nieuwe Omgevingsvisie die dit najaar tot stand is gekomen en geaccordeerd in Provinciale Staten. ‘Een prachtig liberaal stuk is het geworden met een versimpeling van de regelgeving. Hoe minder regels, hoe beter! Echt VVD!’ Ook volgt ze zeer nauwlettend, vanuit haar portefeuille Ruimte & Water, de problematiek rond waterveiligheid en het project ‘Ruimte voor de Rivieren’ en de realisatie van het ‘Deltaprogramma’.

In de vorige periode (2011-2015) had Jeannette Landbouw & Natuur in portefeuille en stond ze mede aan de wieg van ‘Samen werkt Beter’. ‘Mooi om alle partijen aan tafel te krijgen om samen de natuuropgaven, opgelegd door Brussel, en uitbreidingsruimte voor de bedrijven voor elkaar te krijgen. 'Initiatieven van onderop faciliteren, dat is het mooiste wat er is’, aldus Jeannette.