VVD Overijssel op bezoek in provinciehoofdstad

De fractie van de VVD-Overijssel heeft op vrijdag 17 november Zwolle bezocht. Regien Courtz, woordvoerder Economie: 'Onze Provinciehoofdstad kenmerkt zich historisch door een zeer sterke handelsgeest. Ook vandaag de dag speelt Zwolle een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van Overijssel. Tijdens de stadswandeling door de Zwolse binnenstad werden we op een boeiende manier meegenomen in het Zwolle van toen en nu.'

De Zwolse VVD’ers vroegen aandacht voor de aanpak van het Broerenkwartier. Fractievoorzitter Thom van Campen: 'Dit kleine stukje Zwolse binnenstad heeft enorme potentie, maar is nog wel ons zorgenkindje. Hier zijn de klappen van de crisis duidelijk zicht- en voelbaar.' Het gebied, waar ook boekenkerk Waanders in de Broeren is gevestigd, kampt met leegstand en heeft behoefte aan herstructurering. 'We steken daar als gemeente € 4,5 miljoen in, omdat hier echt iets moet gebeuren. We hopen dat ook onze liberale vrienden in de Statenfractie met ons mee willen denken om dit gebied er echt bovenop te helpen.'

Regien Courtz herkent de zorg: 'Op verschillende plekken in Overijssel kampen binnensteden met leegstand. Dit heeft niet alleen economische consequenties, verpaupering doet een stad geen goed. Onze VVD- gedeputeerde Monique van Haaf heeft via de Stadsbeweging middelen en kennis beschikbaar om stedelijke projecten verder te helpen. Laten we de komende periode met elkaar onderzoeken wat er in Zwolle, maar ook in andere steden mogelijk is.'

De stadswandeling die langs verschillende historische plekken in de Zwolse binnenstad voerde werd afgesloten met een etentje. 'Elkaar ontmoeten door het nuttige met het aangename te combineren, daar blijven we met goede moed op inzetten', aldus Van Campen.