Tol Duitse wegen dichterbij, maar strijd is nog niet voorbij

Na de Bundestag heeft nu ook de Bondsraad de plannen voor het instellen van tol op Duitse wegen goedgekeurd. Voor Duitse automobilisten wordt de tol gecompenseerd door een verlaging van de wegenbelasting. Je reinste discriminatie, vindt VVD-Statenlid Regien Coutz: ‘We blijven ons dan ook verzetten.’

Al sinds de Duitse verkeersminister Dobrindt zijn plannen lanceerde heeft de VVD zich daar op alle niveaus tegen verzet. Ook de Overijsselse Statenfractie tekende meermalen protest aan, net als de Kamerfractie, lokale afdelingen en Europarlementariërs. ‘Juist voor een provincie als Overijssel is zo’n tol erg slecht’, vindt Courtz. ‘We zijn al heel lang bezig om de banden met Duitsland aan te halen. Daar hebben we allemaal belang bij, zeker nu de economie weer aantrekt. Al was het alleen maar omdat Duitsland een belangrijke afzetmarkt is. Het is de VVD gelukt om samen met onze Duitse partners het interlokale verkeer in de grensstreek tolvrij te houden. Het is nu aan de Europese Commissie om zijn tanden te laten zien tegen deze discriminerende maatregel.’

De Commissie wil pas reageren als er een concreet voorstel ligt, maar was eerder al kritisch: ‘Het is meten met twee maten en dat gaat in tegen het gelijkheidsprincipe. De kans bestaat dat de commissie er een streep door zet. Maar ook als de Duitse regering desondanks door wil gaan is de zaak niet verloren. We kunnen dan altijd nog het Europese Hof van Justitie om een oordeel vragen, want de tol gaat in tegen de afspraken die we in Europa met elkaar hebben gemaakt. Intussen zetten wij samen met onze partijgenoten in Den Haag, Brussel en de Overijsselse afdelingen alles op alles om de tolheffing van tafel te krijgen.’

Ook het Overijsselse VVD-Kamerlid Malik Azmani is teleurgesteld over het besluit in Duitsland: ‘Maut ist nicht toll! Het is hoogst opmerkelijk dat je anno 2015 onderscheid wil gaan maken tussen je eigen weggebruikers en die vanuit de buurlanden. Zeker de mensen die in de grensregio wonen worden hierdoor financieel gedupeerd. Dit draagt echt niet bij aan de nauwe samenwerking ter bevordering van de welvaart aan beide kanten. Maar de strijd is nog niet gestreden. De bal ligt nu eerst bij de Europese Commissie om te toetsen of dit Duitse besluit in strijd is met Europese regels. Ik heb goede hoop.’