Ir. Theo Wolters kritisch op kostbaar symboolbeleid: ‘Maak nou eerst eens het sommetje!’

Dinsdag 24 mei is ir. Theo Wolters één van de deskundigen die tijdens de provinciale informatieavond zijn licht laat schijnen over thorium als alternatieve bron van energie. Zijn devies: ‘Maak nou eerst eens het sommetje!’

Wolters, Delfts ingenieur en na zijn studie oprichter en eigenaar van een ingenieursbureau, houdt zich al twintig jaar bezig met het ontwikkelen van energiebesparende technologie en met het debat over de energievoorziening van de toekomst.

Hij is kritisch over de overdaad aan uitspraken die niet op sommetjes, maar op illusies zijn gebaseerd, en heeft zich ontwikkeld tot fervent tegenstander van kostbaar symboolbeleid.

Zijn jarenlange zoektocht naar de beste schone, veilige en betaalbare energiebron voor de toekomst heeft geleid tot groot enthousiasme voor de thorium gesmoltenzoutreactor (MSR), ook wel getypeerd als "kernenergie zonder de nadelen".

Sinds oktober 2013 werkt hij samen met TU Delft, NRG en een groep voorstanders van thorium MSR om in Nederland te komen tot een uiterst ambitieuze researchinspanning, die de komst van deze technologie aanzienlijk zou moeten versnellen.

Dit heeft geleid tot de oprichting van de wetenschappelijk ondersteunde stichting thorium MSR, met website thmsr.nl, een kamerbrede steun (78% van de zetels) voor het onderzoeken van thorium MSR als mogelijke duurzame energiebron voor de toekomst, en het vermelden van thorium als mogelijke duurzame optie in het recente Energierapport van minister Kamp.

Wolters zal vooral zijn kennis van zaken delen: ‘Wat mij betreft wordt het geen pure debatavond, maar een informatiebijeenkomst, gekoppeld aan een discussie. Ik wil ingaan op hoe een gesmoltenzoutreactor werkt, wat het verschil is met bestaande centrales en wat de voordelen zijn van thorium. Ook stel ik de vraag aan de orde wat er nog gebeuren voor deze ideale energiebron op grote schaal beschikbaar komt.’

Wat Wolters betreft gebeurt dat zo snel mogelijk: ‘Bij de huidige duurzame bronnen, denk aan windenergie, lopen we tegen technische beperkingen op. Met een  thoriumMSR kunnen we duurzame energie inpassen in een betrouwbare energievoorziening. Dat levert een scenario op voor een echt duurzame toekomst.’