Weg

De auto blijft een ongelooflijk belangrijk vervoersmiddel voor onze inwoners. Om snel en veilig naar je werk, of weer thuis te komen, is een goed wegennet in en rondom onze steden en dorpen daarvoor onmisbaar. Niemand wil in de file staan. Het gaat goed met onze provincie, en dat betekent dat we op sommige plekken meer moeten investeren.

 • Van Zwolle tot Almelo: er komt een onderzoek naar de haalbaar –en wenselijkheid van het opwaarderen van N35 naar A35. De eerste stap is opwaardering van de N35 naar 4 banen, 100 km/u, ongelijkvloers.
 • We willen een ‘Hanzelijn van asfalt’ voor een goede verbinding met de Randstad. Dit vraagt om ee opwaardering van de N50 (Zwolle – Emmeloord) en de N307 (Lelystad - Zwolle).
 • De provincie zet een lobby in om de A28 (Amersfoort – Zwolle – Groningen) en de A1 (Amsterdam Deventer – Duitse grens) zo snel mogelijk 6-baans te maken.
 • Veiligheid en doorstroming is ook op de N36 (Almelo - Ommen) relevant. De provincie blijft zich hiervoor inzetten.
 • Fietspaden worden verbeterd voor woon-werkverkeer en recreatie. Ook moet er meer stallingsruimte komen, zoals bij trein- en busstations.
 • Onze provincie staat nauw in verbinding met het buitenland. Om handel goed te blijven stimuleren moet Overijssel altijd toegankelijk blijven voor onze handelspartners, via weg-, vaar-, spoor of vliegverbindingen.
 • Behalve het personenverkeer maakt ook het vrachtverkeer gebruik van de weg en andere verbindingen. De logistieke sector is belangrijk voor onze provincie. Een goede doorstroom van het vrachtverkeer is van levensbelang voor de economie. Die goede doorstroom willen we dan ook verbeteren. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid zijn voor vrachtverkeer.
 • Bij de aanleg van wegen moet rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s.
 • Veiligheid staat voorop, ook in het verkeer. Onze provinciale wegen worden daarom veilig ingericht en we zetten in op gedragsbeïnvloeding waar nodig.
 • De provincie moet het onderhoud van onze wegen scherp in de gaten houden en blijven investeren in het onderhoud van wegen met bruggen en tunnels, zodat we ons veilig kunnen blijven bewegen over de weg.
 • De provincie hoort geen belasting te heffen; daarom opcenten afschaffen. Zolang we automobilisten nog wel belasten, moet de opbrengs 1-op-1 terug naar uitgaven aan wegen.