Landbouw

  • We waken voor een zorgvuldige balans tussen energietransitie en waardevolle agrarische grond. Mooie akkers offeren we niet zomaar op voor zonneweides en windmolenparken. We zijn er voor innovatieve en creatieve pioniers, niet voor panelencowboys.
  • We zien de agrariĆ«rs als belangrijke ondernemers in onze Overijsselse economie, die de passie voor het vak, de dieren en innovatie combineert. We zien daarom toe op een gezonde balans tussen economie en ecologie en het behouden van biodiversiteit. Een boer moet kunnen boeren.
  • We dragen bij aan de innovatieve ontwikkeling van de agrarische en food sector in Overijssel. Dit doen we door keten overstijgend de verbinding te leggen zodat er nieuwe oplossingen ontstaan voor vragen die vandaag spelen.
  • Van Den Haag moet Overijssel in 2024 asbestvrij zijn. Dat is al moeilijk genoeg. We bieden ondernemers de mogelijkheid om met collectieve aanbestedingen de kosten naar beneden brengen.
  • Het is ondenkbaar dat hardwerkende agrariĆ«rs de dupe zijn van de drugsmaffia. Drugslabs pakken we samen met gemeenten en politie (eerstverantwoordelijken) keihard aan om deze op te rollen en door in te zetten op harde straffen voor deze criminelen. Waar grondeigenaren worden getroffen door deze criminaliteit door gedumpt drugsafval worden de opruimkosten hoe dan ook gecompenseerd.
  • De jacht is belangrijk om wildstand goed te beheren. We monitoren dit nauwlettend en geven proactief ruimte voor weidelijk jagen en jachtingrepen door wildbeheereenheden en particuliere jagers.
  • Dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en maatschappelijke acceptatie vinden wij belangrijker dan de grootte van een stal. Wanneer grote, lichte en moderne stallen landschappelijk goed worden ingepast werpen we geen belemmeringen op bij de realisatie hiervan. Overijssel beschikt over een unieke populatie weidevogels. Wij investeren, samen met de waterschappen en andere betrokken partijen, in weidevogelbeheer, om deze te behouden.
  • Een van de groeiende problemen op het platteland is de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De provincie geeft meer ruimte voor andere en creatieve bestemmingen voor deze gebouwen.