Banen voor Overijssel

Te veel regels zijn voor niemand goed. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf runnen. Door ondernemers de ruimte te geven, komen er meer banen en blijft Overijssel een sterke provincie. Sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, infra, ICT of installatietechniek schreeuwen om personeel. Daarom gaan we ons er maximaal voor inzetten dat er mensen zijn die juist ook deze functies gaan vervullen.

 • MKB’ers zijn onmisbaar voor een goede economie. We worden wederom de meest MKB-vriendelijke  provincie van Nederland.
 • De provincie ondersteunt arbeidsmarktregio’s. Iedereen – ook met afstand tot de arbeidsmarkt – heeft recht op passend werk. De gemeente is leidend, de provincie ondersteunt.
 • We zijn trots op onze onderwijsinstellingen en het brede onderwijsaanbod. De universiteit, hogescholen en MBO-instellingen leiden veel jonge mensen op en spelen ook een belangrijke rol in het leven lang leren en omscholen. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt was nog nooit zo belangrijk, en die willen we dan ook verbeteren.
 • De economie ontwikkelt zich rap en vraagt ook om een frisse blik op nieuwe economische behoeftes in Overijssel. Nieuwe vormen van ondernemerschap zoals start- en scale ups krijgen de ruimte om te groeien.
 • De provincie denkt en doet mee met gemeentelijke initiatieven om startup-ecosystemen te verbeteren. Ook gaan we experimenteren met regelvrije zones.
 • We willen vergunningen snel beoordeeld hebben. De reactietermijn is dan ook zo kort als wettelijk mogelijk. Daar plakken we geen onnodige termijnen bij op. Ook wordt de geldigheidsduur verlengd waar dat mogelijk is. Wij kijken kritisch naar alle regels of zij nodig zijn en hun doel bereiken. Overbodige regels worden geschrapt.
 • Met het provinciale investeringsprogramma de Stadsbeweging worden binnensteden vitaal en leefbaar gemaakt en zetten we de energie in om leegstand en verpaupering tegen te gaan. Dat kan niet zonder inspraak van ondernemers, bezoekers en inwoners. Daarom trekken we meer geld uit voor de samenwerking met gemeenten. Daarnaast komt er een programma om investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving mogelijk te maken die randvoorwaardelijk zijn voor verdere rendabele ontwikkelingen van stedelijke gebieden.
 • Vernieuwend ondernemerschap levert niet alleen banen maar ook inspiratie op. Samen met onze 3 sterke Regio’s, Zwolle, Twente en Cleantech blijven we daarom investeren in een goede innovatieve infrastructuur.
 • In de komende periode staat ruimte voor inwoners, ondernemers en gemeenten voorop. Daar voorziet de Omgevingsvisie in.
 • De provincie neemt een ondersteunende rol in de verandering in de retailsector, waarbij zij luistert naar de wensen van de ondernemer. Wij stimuleren regionale afstemming van gemeentelijke detailhandelsvisies om elkaar te kunnen versterken.
 • Leegstaande bedrijventerreinen vormen een kans voor nieuwe ontwikkelingen. We dagen ondernemers daarom uit om met goede ideeën leegstaande bedrijventerreinen weer nieuw leven in te blazen. Daarbij kijken we ook extra naar ondernemers in de duurzaamheidssector en start- en scale-ups.