Nieuwsbrief Yvonne koolhaas & Monique van Haaf


Statenlid Yvonne Koolhaas

 

 

Beste lezer, 

 

 

 

Politiek gaat altijd door, ook in de provincie, dus ook in vakanties zijn we benaderbaar, te bellen, te mailen. 

Tenminste ik wel ;-) en veel collega's met mij.

 

Uw wereld staat net als die van mij niet stil.

 

Ik heb dan ook recent vragen gesteld over windmolens en dan vooral over de overlast die mensen gedurende de nacht ervaren door geluidsgolven.

Als provincie kunnen wij weinig aan de bestaande regels en wetten veranderen, maar in Den Haag zijn ze nu bezig deze geluidsnormen te herzien.

Ik heb dan ook gevraagd om een lobby vanuit Overijssel te starten richting Den Haag en om daarbij een verzoek van de VVD mee te nemen.

 

Inhoud van dit verzoek; Besluit niet tot plaatsing van windmolens in onze provincie zolang de nieuwe geluid en afstand normen niet bekend zijn.

 

Verder ligt er een verzoek bij de griffie om nogmaals een kennis-infosessie op het provinciehuis te organiseren over kernenergie.

Ik stuit nog op wat hindernissen, maar ik ga ervan uit dat men hieraan gaat meewerken, mede omdat mijn verzoek hiertoe door 5 partijen gedragen is.

Dit is het gevraagde aantal voor een dergelijk verzoek, maar toch kauwt men er al twee maanden op. We gaan het dus nog beleven, maar ik heb in ieder geval goede hoop!

 

Een nieuw jaar. Ik heb er zin in, ik hoop u ook.

 

Met hartelijke groet,

 

Yvonne Koolhaas

Nr.11 op de kieslijst van maart as.

 

 

 

Gedeputeerde Monique van Haaf

 

 

Beste lezer, 

 

 

Met weer een nieuw jaar voor de boeg is het mooi om even terug te kijken op een mooie mijlpaal van afgelopen jaar. In Provincie Overijssel is hard gewerkt aan een fundament voor een nieuw omgevingsvisie, die we nodig hebben om de grote opgaven die voor ons liggen aan te kunnen. Om een aantal opgaven te noemen, energietransitie, landelijke gebied, klimaatadaptatie, drinkwater, bereikbaarheid, werkgelegenheid, wonen en krachtige centra. Al deze opgaven vragen om ruimte en die is er niet voldoende om de opgaven naast elkaar te laten bestaan dus moeten we slim combineren! Daarover gaat de omgevingsvisie dus, wat kan waar en past dat in het beeld van de toekomst. 

 

De VVD-fractie heeft een mooie basis gelegd en de nieuwe fractie kan daarop verder bouwen, voor alle provinciale opgaven! 
De verkiezingen voor de provincie komen dichterbij, dat maakt het spannende tijden met campagnes en debatten. Iedereen zet zijn beste VVD-beentje voor en gaat aan de slag voor een mooie verkiezingsuitkomst. Ik heb de afgelopen 4 jaar met heel veel plezier met de Overijsselse VVD-fractie samengewerkt en ga graag samen met ze de laatste 2,5 maand in, om ons liberale geluid nog ten volle te laten horen!

 

 

Monique van Haaf 

Gedeputeerde Overijssel