De VVD Statenfractie van Overijssel wenst u een vredige kerst

Beste lezer,

 

 

We zijn bijna aan het einde van het roerige jaar 2022. Een jaar waarin er gelukkig een einde is gekomen aan de ergste corona perikelen. Helaas was 2022 ook een jaar waarin er nieuwe problemen zijn ontstaan die onze maatschappij en samenleving bedreigen. Denk daarbij aan de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de stikstof problematiek.

 

Deze onderwerpen zullen ook in het komende jaar een bedreiging vormen. Het is in eerste instantie de taak van de politiek om met adequate oplossingen te komen om deze problemen aan te pakken. De Overijsselse VVD-fractie zal hier ook het komende jaar hard aan blijven werken.

 

Maar eerst kunnen we hopelijk genieten van een aantal vredige kerstdagen.

De Overijsselse VVD-fractie wenst dat ook u deze dagen, zo mogelijk met familie en vrienden, vredig kunt doorbrengen.

 

Wij wensen u prachtige kerstdagen en een mooi en gezond 2023. We spreken de hoop uit dat wij in 2023 met zijn allen in staat zijn om oplossingen te vinden voor de huidige problemen.

 


Namens de Overijsselse VVD fractie,

Lex Schukking, fractievoorzitter.