Nieuwsbrief Statenlid Kees Hofstee


Nieuwsbrief Statenlid Kees Hofstee

 

Wat is dat mooi! Na een lange tijd starend achter computerschermen hebben we de afgelopen periode weer fysiek met elkaar om tafel kunnen zitten.

De wereld heeft weer wat meer kleur gekregen. We kunnen weer met andere Statenleden aan de slag en in debat en we kunnen weer mensen ontmoeten. Dat is volgens mij toch wel erg belangrijk om tot goede besluiten te kunnen komen, we moeten het namelijk samen doen!

 

We kregen in de fractie meer energie en de discussies werden veel interessanter, daarnaast werden ze ook persoonlijker. Het is namelijk makkelijker om vanachter een beeldscherm te zeggen wat je wilt dan wanneer je in een ‘formele’ Statenzaal zit. Hier voel je de emotie van de mensen die mogelijk worden geraakt door onze besluiten. Hier ervaar je de blijdschap en het verdriet. Het gaat weer met en niet alleen over mensen!

 

Die emotie hebben we gemerkt, bijvoorbeeld bij de discussie over de aanleg van de reinwaterkelder voor Vitens om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Op dit moment voelen wij deze emotie allemaal. Zeker nu we zien hoe onze boeren zich geraakt voelen door het opgelegde stikstofbeleid. Het zoeken naar goede oplossingen maakt het werk in de Staten interessant.

 

De komende tijd gaan we met de fractie door de provincie, waar wij u graag willen ontmoeten!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Kees Hofstee