Nieuwsbrief Statenlid Dinand Leferink


Wonen, Ruimte, Retail en Leefbaar Platteland

In de afgelopen 3,5 jaar is er veel gebeurt op het gebied van Wonen, Ruimte, Retail en Leefbaar Platteland. Onderwerpen die ik als 1e woordvoerder mocht behandelen namens de VVD-fractie. 
Met de netwerkorganisaties ‘Woonkeuken’ en ‘Stadsbeweging’ heeft het college van Gedeputeerde Staten onder aanvoering van portefeuillehouder Monique van Haaf een stevige basis gelegd voor onze provincie als het gaat om ruimte, bouwen, bouwen, bouwen, wonen & Retail. Ook binnen die werkvelden sloeg Corona genadeloos toe. Mede dankzij meerdere stads- en dorpsarrangementen heeft de Provincie Overijssel getracht de pijn bij veel ondernemers te verzachten. Met mijn/onze motie “Wooninitiatieven ouderen”, voortzetten ondersteuning door Overijsselse regioteams, o.a. om bewustwording en doorstroming te bevorderen konden we de initiatiefnemers van KBO Nederland een hart onder de riem steken met een bedrag van € 100.000,00. Samen met collega Annemiek Wissink hebben we de verplaatsing van veevoederfabrieken in Overijssel op de agenda gezet. Met veel publiciteit omgeven zijn vervolgens ook de gemeenten en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel aan de slag gegaan, waaronder het grootste knelpunt de ABZ-fabriek in Markelo. Het college van B&W van de Hof van Twente heeft een stevige basis gelegd door dit onderwerp onlangs met stip op te nemen in haar coalitieakkoord. Ik zou zeggen een goed voorbeeld doet volgen. Ik geef daarmee een voorzet naar een volgend College en leden van Provinciale Staten voor de onderhandelingen 2023 – 2027. 

Tot slot:
Ik kijk met veel voldoening terug op de achterliggende periode, waarin ik op een zeer prettige- en constructieve wijze heb samengewerkt met de ambtenaren van de afdeling Ruimte/Wonen en Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel en zeker niet in de laatste plaats ook met Gedeputeerde Monique van Haaf. 

Leefbaar Platteland

Op 30 juni 2021 sprak ik de volgende woorden in de zaal van het Provinciehuis: “Zware en steeds veranderende wet- en regelgeving, financiële zorgen, onzekerheid over de toekomst en soms felle kritiek vanuit de maatschappij. Voor boeren is het er de laatste jaren niet makkelijker op geworden, donkere wolken pakken zich samen boven menig boerenerf”. Het was mijn aankondiging voor mijn motie ‘Ervencoaches, juist nu”. Ik kreeg er de handen voor op elkaar van vrijwel alle partijen en zodoende is het beleid rondom de financiële bijdrage voor de gemeenten bijgesteld en op maat gesneden Ervencoaches gehandhaafd. 

 

Cultuur

Naast het bovenstaande woordvoerderschap mocht ik binnen onze fractie ook 1e woordvoerder zijn voor de kerntaak Cultuur. De afgelopen 3.5 jaar zijn eigenlijk heel anders gelopen dan we bij aanvang van onze “Cultuur zittingsperiode 2019 – 2023” konden bevroeden. Met een prachtige aftrap op Vliegveld Twente waren de pijlen gericht op een breed pallet taken voor het nieuwe Cultuurbeleid 2019 – 2023 en gingen we als Provinciale Staten aan de slag. Waar ik mij zowel in verkiezingstijd als ook in de voorbereiding op het nieuwe cultuurbeleid hard voor heb gemaakt is meer waargemaakt dan ik had kunnen dromen. Namelijk oog van dit College van Gedeputeerde Staten voor het Cultureel Erfgoed. Zowel materieel, als immaterieel. Met meerdere aangenomen moties van mij/onze VVD-fractie hebben we een stevige basis gelegd voor dit belangrijke onderdeel van de kerntaak Cultuur en daarmee ons DNA. In maart 2021 heb ik met een royale meerderheid in de Staten de aangenomen motie ‘dialect in de Statenzaal’ ten uitvoer kunnen brengen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Overijsselse Staten debatteerden een groot deel van de Statenleden in het Nedersaksisch. Corona heeft een grote impact gehad op de cultuursector, maar om de schade enigszins te beperken heeft ook daar de Provincie Overijssel haar steentje duidelijk bijgedragen. Tot slot: “Ik kijk met veel voldoening terug op de achterliggende periode, waarin ik op een zeer prettige- en constructieve wijze heb samengewerkt met de ambtenaren van de afdeling Cultuur van de Provincie Overijssel en zeker niet in de laatste plaats ook met Gedeputeerde Roy de Witte.