Nieuwsbrief Burgerlid Wim Tutert


Nieuwsbrief Burgerlid Wim Tutert

 

Landbouw & Natuur

 

Het stikstofdossier was ‘het ’onderwerp de laatste tijd. De VVD-fractie is het eens met Gedeputeerde Staten om vast te houden aan de eigen plannen om natuur te versterken en de stikstof uitstoot te verminderen. Wij doen dat in Overijssel samen.

Toonaangevende agrarische bedrijven produceren voedsel van wereldklasse. Boeren spelen een onmisbare rol in het beheer van het landschap en de natuur. Wij doen dat met een Gebiedsgerichte Aanpak met realistische doelen en met een duidelijk perspectief voor de landbouw. Ook willen we dat andere sectoren ook hun steentje bijdragen.

We willen een integrale aanpak waarbij klimaat en de kaderrichtlijn water ook een onderdeel zijn. De sociaaleconomische gevolgen moeten worden meegewogen in onze Overijsselse aanpak.

 

N35


De aanpak van knooppunt Raalte gaat 48 miljoen meer kosten. Het is gigantisch wat inflatie en prijsstijgingen hebben gedaan. VVD Overijssel wacht de voorstellen van het komend najaar af. Dat we keuzes moeten gaan maken is onvermijdelijk.