Monique van Haaf

* Foto Femke Teussink

‘De overheid is er vooral om mensen en bedrijven ruimte te geven’

Monique van Haaf (48) woont in Deventer en vertegenwoordigt de VVD in het college van Gedeputeerde Staten. Van Haaf werkte bij ProRail en in het bedrijfsleven, tot ze actief werd binnen de VVD. Aanvankelijk in verschillende functies binnen haar eigen afdeling, vanaf 2011 als vice-voorzitter en later voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel.

Van Haaf is een overtuigde liberaal: ‘Ik heb lang nagedacht en veel rondgekeken, maar de VVD past het beste bij mij. In mijn visie is de overheid er om mensen en bedrijven de ruimte te geven. Alleen zelf kun je iets van je leven maken. Als provincie nemen we hindernissen weg en scheppen we voorwaarden. Het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel' geeft daar genoeg mogelijkheden voor, maar er is een verschil met vroeger. Meer dan ooit willen we het samen met inwoners en ondernemers uit Overijssel doen. We proberen zo weinig mogelijk op te leggen, luisteren vooral en maken dan een afweging, waar dat kan in overleg met de mensen die het aangaat.’

Welke uitdagingen ziet Monique in de komende periode?

“We hebben in de afgelopen jaren veel in gang gezet. Initiatieven als de Stadsbeweging en de Woonkeuken dagen ondernemers, overheden en kennisinstellingen uit elkaar op te zoeken en van elkaar te leren. Ons gezamenlijke doel: vitale binnensteden met toekomstbestendige woningbouw. Met Overijssel op streek verbinden we stad en land. In de komende periode gaan we meer naar de uitvoering en is het zaak deze verschillende initiatieven met elkaar te verbinden, zodat één en één drie wordt.’’


Monique van Haaf heeft Ruimte, Wonen, Stadsbeweging en Retail, Grondbeleid en Financieel toezicht in portefeuille. 


 Secretaresse: Bea de Groot

E-mail: b.d.groot@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 31